Hvordan søke?

Søk om plass

Før du søker plass på AoK kan du lese litt om kravene som stilles for å plass. 

Slik er søkeprosessen

Steg-for-steg

Søke plass på AoK

Mestring, læring og deltagelse.